K-SZM-PZ-3-01-Z02 POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARBET

ZASADY SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARBET:

KONCENTRUJEMY SIE NA KLIENCIE

Poniższe zasady realizujemy dla naszych klientów aby spełnić ich oczekiwania i potrzeby.

LUDZIE TO NASZA NAJWIĘKSZA WARTOŚĆ

Prawa człowieka oraz ochrona praw dzieci są dla nas ważne. Naszą największą wartością są wysoko wykwalifikowani pracownicy, których ciągle doskonalimy poprzez szkolenia. Każdy pracownik jest równy w naszej firmie, ocenie podlegają wyłącznie kompetencje i jakość wykonywanej pracy.

JESTEŚMY PRZEWIDYWALNI,ELASTYCZNI I PRZEJRZYŚCI

Nasi klienci wiedzą czego się po nas spodziewać. Jedyną pewną rzeczą w naszej firmie jest zmiana. Efekty naszych działań są wiarygodne, widoczne i przewidywalne. Nie akceptujemy żadnych form przekupstwa oraz korupcji. Przedstawiliśmy naszym pracownikom stanowisko IKEA w zakresie korupcji i jej zapobiegania. Nie akceptujemy żadnej formy nękania, maltretowania oraz mobbingu na terenie naszej firmy lub podczas procesu rekrutacji poza naszą firmą.

NASI DOSTAWCY TO PARTNERZY

Traktujemy naszych dostawców jak równych sobie, dzieląc się nasza wiedzą wdrażamy najlepsze standardy dla osiągnięcia obopólnych korzyści.

DBAMY O ŚRODOWISKO I NASZYCH PRACOWNIKÓW

Staramy się produkować nasze wyroby dbając o jak najmniejszą ingerencję w środowisko naturalne. Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo i warunki socjalne naszych pracowników. Nie akceptujemy wykonywania pracy pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych na terenie naszej firmy.

W OPARCIU O NASZE ZASADY DĄŻYMY DO BYCIA STABILNĄ FIRMĄ Z OFERTĄ PRODUKTOWĄ ELASTYCZNIE DOSTOSOWYWANĄ DO WYMAGAŃ I OCZEKIWAŃ RYNKU MEBLI, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ ORAZ WYROBÓW DEDYKOWANYCH W ZAKRESIE POSIADANYCH TECHNOLOGII DOSTARCZAJĄC WYROBY ODPOWIADAJĄCE NA POTRZEBY NASZYCH KLIENTÓW NA ŚWIECIE; ORAZ CHCEMY TWORZYĆ PRZYJAZNĄ FIRMĘ DLA NASZYCH PRACOWNIKÓW, ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI OSIĄGAJĄC CIĄGŁY WZROST JEJ WARTOŚCI.

NASZA STRATEGIĘ REALIZUJEMY POPRZEZ:

  • Pozyskiwanie nowych rynków sprzedaży biorąc pod uwagę wymagania rynków oraz specyfikę oferty produktowej naszych marek w celu zwiększania sprzedaży.

  • Ciągłe dostosowywanie naszej oferty produktowej uwzględniając zmieniające się otoczenie, wymagania oraz świadomość klientów poprzez świadome projektowanie aby nasze produkty były funkcjonalne, estetyczne i dostosowane do oczekiwań rynku i klientów.

  • Ocenę satysfakcji klientów oraz ciągłe doskonalenie skuteczności SYSTEMU ZARZADZANIA MARBET w celu spełnienia oczekiwań naszych klientów oraz utrzymywania wskaźników KPI na założonym poziomie.

  • Optymalizację kosztów w celu efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów stosując nowoczesne metody i techniki zarządzania z zakresu LEAN.

  • Efektywne zarządzanie i zapewnienie niezbędnych zasobów i działań w zidentyfikowanych procesach naszej firmy w ramach wdrożonego SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARBET w oparciu o wymagania normy ISO 9001, standard BHP i ŚRODOWISKO (IWAY), standard nadzorowania pochodzenia drewna (FSC), STANDARD JAKOSCI IKEA (QCS) oraz inne, specyficzne wymagania naszych klientów.

  • Poprawa konkurencyjności poprzez rozszerzanie istniejących procesów produkcyjnych o nowe operacje technologiczne i wprowadzanie nowych technologii.

  • Zapewnienie pracownikom poczucia bezpieczeństwa oraz satysfakcji z pracy poprzez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji, wykorzystywanie ich wiedzy i doświadczeń w ramach SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARBET poprzez programy KAIZEN oraz „Omal nie doszło do wypadku”.

  • Tworzenie pozytywnych i opartych na wzajemnym szacunku relacji z dostawcami w celu zrozumienia i zaakceptowania wymagań SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARBET z obopólną korzyścią dla dobra naszych klientów.

  • Podejmowanie ciągłych działań związanych ze zrównoważonym rozwojem, zmierzających do zmniejszania negatywnego oddziaływania naszej firmy na środowisko naturalne, zrównoważony zakup surowców drzewnych, zabezpieczenie odpowiednich warunków dla naszych pracowników, optymalizację zużycia mediów niezbędnych do funkcjonowania naszej firmy, wspierania lokalnej społeczności oraz działań charytatywnych poprzez efektywne wdrożenie standardu nadzorowania drewna (FSC), utrzymanie statusu dostawcy IWDS (Dostawca najwyższego zaufania IWAY), oraz korzystanie z dobrych praktyk zawartych w strategii zrównoważonego rozwoju (SSI) i uzyskanie statusu IWDS w zakresie standardu dot. BHP i ŚRODOWISKO (IWAY) w zakładzie w Bielsku-Białej.