Efektywne zarządzanie i zapewnienie niezbędnych zasobów to zasługa wdrożonego własnego Systemu Zarządzania Marbet w oparciu o wymagania normy ISO 9001, standardy jakości IKEA (QCS), standard FSC® (C115328), standard IWAY w zakresie BHP, Ppoż, Ochrony Środowiska, warunków socjalnych i warunków pracy.

Do produkcji używamy energii, która pochodzi w całości z odnawialnych źródeł -  głównie z elektrowni wiatrowych, a jej wytwarzanie odbywa się w sposób nie wpływający negatywnie na środowisko. W tym zakresie posiadamy podpisaną umowę z firmą CEZ Trade Polska Sp. z o.o. będącą potwierdzeniem zakupu z odnawialnych źródeł na podstawie gwarancji pochodzenia.

Stawiamy na zrównoważony rozwój.  Nasze zaangażowanie w odpowiedzialną gospodarkę leśną potwierdza certyfikat FSC® (C115328).