Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Miło nam poinformować, że firma MARBET Sp. z o.o. po pozytywnej ocenie złożonego wniosku w konkursie 2/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka, poddziałanie – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, uzyskał dofinansowanie projektu: „Opracowanie i demonstracja innowacyjnej, bezodpadowej, technologii produkcji monomateriałowych, w 100% recyklingowalnych wyrobów z włókniny termoformowalnej”, w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji, która znacząco wpłynie na środowisko naturalne poprzez wykorzystanie włókien pochodzących z butelek PET jako składnika produktu finalnego.

Całkowita wartość projektu: 5 249 341,43 zł.
Dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 2 704 229,16 zł.

Projekt: "Opracowanie i demonstracja innowacyjnej, bezodpadowej, technologii produkcji monomateriałowych, w 100% recyklingowalnych wyrobów z włókniny termoformowalnej". Umowa z dnia 07.11.2019 nr: POIR.01.01.01-00-0498/19-00, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

https://www.youtube.com/watch?v=6Fu9LbNGZqY