header

O nas

 

Strategia i polityka personalna MARBET

Głównym przesłaniem strategii personalnej na lata 2014-2019 jest zrównoważony rozwój oraz innowacyjność. Strategiczne zarządzanie personelem jest jednym z elementów Polityki Personalnej Marbet.

Politykę Personalną w naszej firmie rozumiemy jako metody, procesy i rozwiązania stosowane w celu pozyskiwania, stabilizowania i rozwoju pracowników. To także zagwarantowane zasoby ludzkie umożliwiające skuteczną realizację strategii biznesowych.

Wartości firmy MARBET

 • Komunikacja- otwarta, oparta na dzieleniu się informacjami i wiedzą;
 • Otwartość na zmiany- nie tylko akceptowanie zmian, ale też przejmowanie inicjatywy, otwartość na świat zewnętrzny i wewnętrzny, stałe dokształcanie się, innowacyjne myślenie;
 • Odpowiedzialność- wysoka jakość pracy, zaangażowanie i umiejętność podejmowania decyzji


Podstawowe zasady polityki personalnej MARBET

 • odpowiedzialne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zapewniające utrzymanie i rozwój umiejętności pracowników zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej
 • polityka personalna oparta na wartościach firmy
 • polityka personalna oparta o zasady zrównoważonego rozwoju
 • podstawą naszego zarządzania, w całej organizacji, jest odpowiedzialność, szacunek dla jednostki i orientacja na cele
 • przestrzegamy prawa, regulacji prawnych i umów każdego kraju, w którym prowadzimy działalność
 • kierujemy się zasadą równego traktowania i nie tolerujemy dyskryminacji, ani mobbingu
 • inwestujemy w tworzenie dobrych warunków pracy, satysfakcję z pracy i bezpieczeństwo pracy
 • inwestujemy w rozwój kompetencji menedżerskich
 • dbamy o współpracę z przedstawicielami załogi w celu rozwoju i wprowadzanie w życie zmian
 • dążymy do wyjaśnienia pracownikom działań, które dotyczą zarządzania personelem


Dążymy do tego, aby MARBET był miejscem pracy, w którym relacje między ludźmi oparte są na współpracy. Otwartość na zmiany jest dla nas kluczową wartością, ponieważ chcemy być liderem wzornictwa w Polsce i Europie Środkowo- Wschodniej. Tworzymy przyjazną i stabilną firmę.


Dlaczego Zrównoważony Rozwój? Rośnie społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.


Międzynarodowa organizacja Global Reporting Initiative podała, że w latach 2007-2012 niemal czterokrotnie wzrosła w Polsce liczba raportów dotyczących społecznej odpowiedzialności firm publikowanych zgodnie z wytycznymi GRI. Większa jest także świadomość dotycząca społecznej odpowiedzialności wśród pracowników i kandydatów do pracy. Nie możemy na to reagować.

Struktura organizacyjna MARBET:

 • Pion rozwoju
 • Pion produkcji - Zakład Produkcji Mebli w Czechowicach-Dziedzicach, Dział Produkcji w Bielsku-Białej;
 • Pion administracyjny
 • Pion handlowy
 • Pion finansowy


Odpowiedzialność społeczna:

 • Uczestniczymy w programach i akcjach pomocy (obecnie w „Zbieraj Nakrętki - Pomóż Dzieciom i Przyrodzie").
 • Regularnie badamy satysfakcję pracowników z pracy. Pracownicy doceniają atmosferę pracy, dobre relacje z przełożonymi i sprawiedliwość przełożonych.
 • Każdego roku wspieramy finansowo „Święta na Starówce” organizowane przez Urząd Miejski w Bielsku- Białej
 • Współuczestniczymy w projekcie ENGAGE, organizowanym przez Biuro Zarządzania Energią z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Bielsku- Białej. Celem tego projektu jest stworzenie okazji, aby każdy mieszkaniec naszego miasta mógł się choćby w najdrobniejszy sposób włączyć w ochronę powietrza i klimatu poprzez podjęcie działań redukujących emisję, CO2 do atmosfery. Zachęcać będą do tego sami mieszkańcy, którzy zdecydują się być przykładem dla innych i podejmą się konkretnych zobowiązań publicznie na plakacie. Bielsko-Biała uczestniczy w projekcie wśród innych 11 miast europejskich jako jedyne w Polsce. Więcej informacji http://www.energia.um.bielsko.pl
 • Sponsorujemy Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego w Bielsku-Białej organizowana przez bielską Fundację na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która ma propagować bezpieczeństwo na drodze
 • Wspólnie z Bielską Wyższą Szkołą im. J. Tyszkiewicza zorganizowaliśmy konkurs dla studentów kierunku: architektura wnętrz. Celem konkursu  jest pokazanie możliwości użycia produktów oferowanych pod marką MARBET Style i MARBET Design we wnętrzach.
 • Wspieramy finansowo wyróżnienia „Bielskiej Jesieni” organizowanej przez Galerie Bielską