header

MARBET WIL

Marbet Wil

>> www.marbetwil.pl

 

Firma Marbet Wil od początku swojej działalności koncentruje się na rozwoju proekologicznych technologii opartych na spoiwach siarkowych. 

SULSTAR® to najważniejsze rozwiązanie technologiczne firmy, które umożliwia przekształcenie siarki stałej lub płynnej w spoiwo siarkowe pełniące funkcję cementu w betonach siarkowych, stabilizujące metale ciężkie w odpadach przemysłowym.
Może być wykorzystane jako dodatek zastępujący bitum w asfaltach drogowych.

Oferta firmy Marbet Wil obejmuje:

  • dostawę najbardziej efektywnej metody produkcji polimeru siarki

  • dostawę sprawdzonych instalacji i urządzeń produkcyjnych

  • doradztwo techniczne w rozwoju technologii i produktów

 

W zakładzie produkcyjnym, zlokalizowanym w Gliwicach, działają wysokowydajne instalacje do produkcji spoiwa siarkowego i wyrobów siarkobetonowych.

Wyroby firmy Marbet Wil charakteryzują się wieloma wyjątkowymi własnościami: wysoką odpornością korozyjną w agresywnym środowisku (woda morska, ścieki kwasy), wysoką wytrzymałością mechaniczną znacznie przewyższającą wytrzymałość betonów tradycyjnych. Interesujące dla zastosowań w budownictwie hydrotechnicznym lub ogólnym są również takie charakterystyki jak: brak nasiąkliwości, wysoka mrozoodporność, szczelność i dobra izolacyjność termiczna.

Materiał uzyskuje wymagane parametry w kilka godzin od wyprodukowania.

Wymienione własności pozwalają uzyskać realne korzyści finansowe:

  • oszczędności wynikające ze znacznie dłuższego cyklu życia wyrobów

  • oszczędności wynikające z krótszego czasu realizacji projektu

  • zamianę odpadów w bezpieczne, rynkowe produkty


Zapraszamy do współpracy
info@marbetwil.pl